TFI ký thỏa thuận hợp tác đầu tư với quỹ đầu tư mạo hiểm Insignia Ventures Partners

    Chia sẻ
Ngày 16/01/2019, chương trình huấn luyện khởi nghiệp Topica Founder Institute (TFI) và Quỹ đầu tư mạo hiểm Insignia Ventures Partners thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư.

Lần đầu tiên